Friday, May 29, 2020

Looks like Germany is finally buying my case - silence is golden(see nothing, hear nothing = know nothing paid off)

as Poland see oneself as a number one benefitor of German "Covid 19" crises :)))), my case is coming to an end. They get money as agreed, I am let "free".

Congratulations. Corona-virus, Trump is all good stuff as I see.

@Poland - great sale :))))Well, I have to wish Poland god luck in that case. They deserved to get paid with Deutschemarks ;) mucho money. Good sale.Polska dostanie aż 63,8 mld euro na odbudowę gospodarki. Jesteśmy jednym z największych beneficjentów


63,8 mld euro w grantach i pożyczkach ma dostać Polska od Unii Europejskiej - wynika z propozycji Komisji Europejskiej, do której dotarła PAP. Łącznie KE zaproponuje na odbudowę gospodarczą w UE 750 mld euro. Polska ma po Włoszech, Hiszpanii i Francji dostać największą sumę bezzwrotnych dotacji w UE.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ma przedstawić w środę nowy projekt kolejnego budżetu unijnego oraz mechanizm dotyczący odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19.

Jak wynika z informacji PAP, KE zaproponuje 750 mld euro na odbudowę gospodarczą w UE - 500 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 250 mld w formie pożyczek w propozycji KE.

Miliardy euro dla Polski
Polska może liczyć na 37,69 mld euro w grantach. 81,7 mld euro miałoby trafić do Włoch, 77,3 mld euro do Hiszpanii, a 38,7 mld euro do Francji.

Z kolei w pożyczkach do Polski miałoby trafić 25,1 mld euro; 90 mld do Włoch, 63 mld euro do Hiszpanii. W tej kategorii nasz kraj jest na trzecim miejscu, bo niektóre państwa członkowskie - według założeń KE - w ogóle nie będą korzystać z tego instrumentu.

Warto pamiętać, że wspomniane 63 mld mld euro to kwota brutto i nie uwzględniania pieniędzy, które Polska będzie musiała wpłacać do unijnego budżetu na spłatę zaciągniętych pożyczek. Korzyść netto dla nas to więc blisko 38 mld euro. Spłacać kredyty Unia ma jednak zacząć dopiero po 2027 roku.

Nowy budżet UE
Poza tymi środkami KE przedstawi też projekt nowego budżetu UE na lata 2021-2027, którego wielkość będzie przekraczała bilion euro. Jak podała PAP, ma wynosić 1,1 biliona euro. KE proponuje kilka nowych źródeł finansowania wydatków UE, w tym zasoby oparte na systemie ETS, podatku cyfrowym i od dużych firm. KE podtrzymuje ponadto swoją propozycję powiązania wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności.

Komisja Europejska proponuje też wzmocnienie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro, by pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Oznacza to duże wzmocnienie - o 32,5 mld euro, bo w styczniowej propozycji budżet funduszu miał wynosić 7,5 mld euro na siedem lat.

Fundusz na rzecz ożywienia UE
KE przy zgodzie państw członkowskich ma zebrać środki na ożywienie gospodarcze na rynkach finansowych. Później te, rozłożone na wiele lat pożyczki, będą spłacane przez dodatkowe wpływy do budżetu z nowych dochodów własnych UE.

Aby plan mógł ruszyć, porozumienie w jego sprawie muszą osiągnąć państwa członkowskie. To nie będzie jednak proste, bo już wcześniej niemiecko-francuską propozycję oprotestowywały Dania, Holandia, Szwecja i Austria. Kraje te dopuszczają przekazywanie pożyczek najmocniej dotkniętych kryzysem państwom UE, ale sceptycznie patrzą na granty.

Nowy wieloletni budżet i fundusz na rzecz ożywienia miałyby być dostępne od 1 stycznia 2021 roku.

No comments:

Post a Comment