Thursday, July 29, 2021

RUSSOGERMAN POST WWII PLAN FOR EUROPE AND WORLD: Dutch were very unhappy with Slovenia/Croatia in 1995 - its state existence ruined plans according to few who were direct with me

I cite what appeared to be Merkel(1997,1998,1999) alone,
"we will be deciding about issue in respect to agreement we had with Yugoslavia prior to its disintegration" - she meant global agreement to which Yugoslavia consigned just prior to war outbreak on Balkans. She referred to financial aid which "socialist" Yugoslavia was about to receive - money to which Slovenian statesman France Bučar still in Yugoslavia(in 1988 while article bellow can be seen United States even offered money once Slovenia decided to depart Yu for one to stay in US with Bush's father as main actor - no wonder his son proceeded politic as one of the top Putin's priorities was recreation of failed chethink state known as Yugoslavia) OPPOSED(something unheard off) https://en.wikipedia.org/wiki/France_Bu%C4%8Dar
 
In the 1980s, he started collaborating with the alternative journal Nova revija. In early 1988, he was invited to speak at the European Parliament; he caused a scandal in Yugoslavia by proposing to block all economic aid to the socialist countries of Eastern Europe in order to force them to adopt economic and political reform.

Merkel further insisted under MK Ultra on how stuff is done to me from German side, so eastern European "leaders" would develop sympathy for me. Something I have to acknowledge as wrong and yet another malicious lie used as a pretext for torture and destruction(war) against my little Slovenia !!!

You can get article https://siol.net/novice/slovenija/moz-za-katerega-se-je-zdelo-da-sovrazi-slovenijo-556250 translated to understand what situation of Slovenian independence was during its independence process, but all in all - main decoding factor for West turning its back to Slovenia/ Croatia/ Ukraine was Russia which West needed to proceed with its global geopolitical plan.

In 1995 when this very case commenced, Russia accelerated war against Slovenia/Croatia/ Bosnia/ Ukraine into 5th gear via countries which initially even supported(this included Germany - on photo above a traitor and a president of Slovenia Borut Pahor - criminal equivalent and often exceeding to Ukrainian Viktor Yanukovych) self liberation of newly established European states, so its important to know(ACKNOWLEDGE) who was/is on whose side why and since when...

United States of America, Britain, France and others lined up behind Germany and did/do nothing other than providing support for its geopolitical appetites.THE STRONGEST WITNESS TO RUSSOGERMAN WAR ON SLOVENIA ARE GRAVES OF SLOVENIANS(at times also Bosnians and Croats) MURDERED IN AND AFTER 1995 IN SLOVENIA WHERE I WAS BROUGHT FOR PHYSICAL AND MENTAL TORTURE - TO BREAK WILL OF THE NATION BY HAVING ONE TO PARTICIPATE IN SELF DESTRUCTION PROCESS WITHIN AND OUTSIDE OF ITS BORDERS !!!FROM https://siol.net/novice/slovenija/moz-za-katerega-se-je-zdelo-da-sovrazi-slovenijo-556250


Vojna za Slovenijo se je uradno končala 7. julija 1991 z Brionsko deklaracijo. Na prvi pogled je bila deklaracija, ki je nastala s posredovanjem Evropske skupnosti na Brionih, bolj v prid Jugoslaviji kot Sloveniji.

V tujini Slovenija pred 30 leti ni imela veliko zaveznikov na svoji poti v samostojnost. Imela je sicer goreče podpornike, kot je bil takratni avstrijski zunanji minister Alois Mock, naklonjena sta nam bila tudi nemški kancler Helmut Kohl in njegov zunanji minister Hans-Dietrich Genscher.


Zahod proti slovenski osamosvojitvi

Toda na splošno je več evropskih držav nasprotovalo ali bilo vsaj zadržano do slovenskih teženj. Tudi ZDA, najpomembnejša svetovna sila, so nasprotovale slovenski osamosvojitvi, saj so jo imele za enostransko dejanje. Zahod je Sloveniji celo ponujal denarno pomoč, če bo ostala v Jugoslaviji.

Zadržanost ali celo sovražnost tujine do slovenskih osamosvojitvenih teženj so spodbudile zveznega jugoslovanskega premierja, Hrvata Anteja Markovića, da je 26. junija 1991 zgodaj zjutraj dal zeleno luč jugogeneralom za napad na Slovenijo.

Slovenski odpor, ki preseneti JLA in Zahod

Pričakovanja so bila, da bo Jugoslovanska ljudska armada (JLA) hitro strla slovenski odpor, če bo sploh prišlo do kakšnega omembe vrednega odpora. Toda odločen in uspešen slovenski odpor je šokiral tako JLA kot Zahod.

Slovenske sile (teritorialci in policisti) so v nekaj dneh zasedle vse mejne stražnice JLA in nadzorovale vse mejne prehode med Slovenijo ter Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Jugoslovanske oklepne kolone so bile blokirane ali razbite, blokirane so bile tudi vse vojašnice na slovenskem ozemlju.

Slovenske sile so zajele veliko jugoslovanskih vojakov, veliko vojakov JLA, ki so bili slovenske, hrvaške in albanske narodnosti, pa je tudi pobegnilo iz enot JLA. Jugoslovanska vojska v Sloveniji je bila tako na kolenih.


Pogajanja na Brionih

Poleg uporabe sile je bila Slovenija pripravljena tudi na diplomatska pogajanja. Do njih je prišlo s posredovanjem Evropske skupnosti (to je bilo takratno ime zdajšnje EU). Na Brionih na Hrvaškem so sedle za pogajalsko mizo Slovenija, Jugoslavija, Hrvaška in Evropska skupnost.

Delegacijo Evropske skupnosti so sestavljali zunanji ministri Nizozemske Hans van den Broek, Luksemburga Jacques Poos in Portugalske Joao de Deus Pinheiro. Delegacijo je vodil van den Broek, ker je v tem času Nizozemska predsedovala Evropski skupnosti.

Slovenski pogajalci

Slovenijo so zastopali predsednik slovenskega predsedstva Milan Kučan, predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, predsednik slovenske skupščine France Bučar, slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel in slovenski član zveznega predsedstva Janez Drnovšek. Hrvaško pa je zastopal hrvaški predsednik Franjo Tuđman.

Jugoslovanska delegacija

V jugoslovanski delegaciji so bili jugoslovanski premier Marković, jugoslovanski notranji minister, Srb Petar Gračanin, jugoslovanski zunanji minister, Hrvat Budimir Lončar, in Stane Brovet, admiral slovenskega rodu, ki je bil namestnik jugoslovanskega obrambnega ministra, generala Veljka Kadijevića.

V jugoslovanski delegaciji so bili tudi člani zveznega predsedstva (brez predstavnikov Vojvodine in Kosova), med njimi Srb Borisav Jović, tesen sodelavec srbskega predsednika Slobodana Miloševića.Evropska skupnost trda do Slovenije

Predstavniki Evropske skupnosti so bili precej trdi do Slovenije. Kot piše Janez Janša v svoji knjigi Premiki, je bil zlasti van den Broek skorajda sovražno razpoložen do Slovenije.

Po šestnajstih urah pogajanj je bila podpisana deklaracija oziroma sporazum, ki so ga številni v Sloveniji sprejeli s precej grenkimi občutki.

Zamrznitev slovenske osamosvojitve

Dogovor na Brionih je med drugim določal trimesečni moratorij (zamrznitev) vseh slovenskih osamosvojitvnih aktivnosti. Za Evropsko skupnost je ta moratorij pomenil suspenz (odpoved) vseh slovenskih osamosvojitvenih ukrepov.

Brionska deklaracija je določala še:

  • Nadzor na mejnih prehodih bo v rokah slovenske policije, ki bo delovala po zveznih jugoslovanskih predpisih.
  • Carine bodo ostale zvezni prihodek, pobirali pa jih bodo slovenski cariniki. Vplačevali jih bodo na skupen račun, ki ga bodo nadzorovali zvezni in republiški finančni ministri skupaj z enim ali dvema zunanjima kontrolorjema.
  • Nadzor zračnega prometa opravlja federacija.
  • Na meji se vzpostavi stanje pred 25. 6. 1991. V času moratorija opraviti pogajanja, da bi omogočili regularen prenos vseh pristojnosti JLA na tem področju. Na mejah bo ostal režim, ki je utemeljen na evropskih merilih.
  • Odstranitev blokad pred vsemi vojašnicami in enotami JLA. Enote JLA se vrnejo v vojašnice. Slovenija mora vrniti JLA vso zaplenjeno opremo in objekte.
  • Deaktivacija (demobilizacija) enote slovenske Teritoralne obrambe in njeno vrnitev na izhodiščne točke.
  • Slovenija mora izpustiti vse ujete pripadnike JLA.
  • Za nadzor nad premirjem in moratorijem so bili zadolženi opazovalci Evropske skupnosti.

Srbi pripravljeni na pogovore o umiku JLA

Kot piše novinarka in zgodovinarka Rosvita Pesek v knjigi Bučar, je velik del pomislekov na slovenski strani pred potrditvijo deklaracije v slovenskem parlamentu odpravil Janez Drnovšek, ki je slovenski državni vrh obvestil, da so Srbi pripravljeni na pogovore o umiku JLA iz Slovenije.

Brionska deklaracija je bila v slovenski skupščini oziroma parlamentu sprejeta 10. julija 1991. Dober teden dni pozneje, 18. julija, je predsedstvo Jugoslavije sprejelo odločitev, da se JLA v treh mesecih z orožjem in opremo umakne iz Slovenije.

Umik JLA in slovenska denarna suverenost

Zadnji jugoslovanski vojaki so Slovenijo zapustili iz koprskega pristanišča v noči na 26. oktober. V spomin na ta dogodek 25. oktobra praznujemo dan suverenosti. Ko je 8. oktobra potekel trimesečni moratorij, je Slovenija uvedla še lasten denar – slovenski tolar – in s tem postala tudi monetarno suverena.

Slovensko odlikovanje za Hansa van den Broeka

E-enciklopedija slovenske osamosvojitve, ki se sklicuje na Ruplovo knjigo Skrivnost države, glede zgoraj omenjenega van den Broeka piše, da se je omehčal že na Brionih, pozneje pa je podpiral slovensko pot v samostojnost. Leta 1996 mu je predsednik Kučan podelil zlati častni znak svobode Republike Slovenije.

Van den Broekovi spomini na Brione

Van den Broek je dvajset let po slovenski osamosvojitvi zapisal, da so znotraj Evropske skupnosti potekali ostri pogovori glede vprašanja, čemu se mora dati prednost: pravici delnih republik do samoodločanja ali nedotakljivosti in teritorialni integriteti meja zvezne Jugoslavije.

Zapisal je še, da po Brionskem sporazumu Evropska skupnost ni več verjela v ohranitev enotnosti Jugoslavije.BEAUTIFUL BECAUSE BLACK LIE$$$ MATER

No comments:

Post a Comment