Wednesday, March 17, 2021

SHRINKING POLAND(outside and inside its borders): The Belarusian General Prosecutor's Office initiated an inspection of Polish schools throughout the country. Textbooks were confiscated.

GROWING SMALL REAL FAST: Due to failed neofascist FORT TRUMP's politic of Andrzej Duda, Morawiecki, and their mentor Kaczynski, life now becoming hard for Polish minority in Belarus. The problem Polish youth(in this case its youth) is experiencing, however, is not concentrated only in Belarus - its inside of the Poland where fascism penetrated as well...rather than to keep schools open and get young going, Polish neoncons concentrated via well established COVID19 corruption concept to keep them closed - push forward instead great agenda for the sake of $$$$$ financed from West and private corporations in which field of psychiatry https://radioszczecin.pl/6,420452,psychiatria-dzieci-i-mlodziezy-rozmowy-u-prezyde will dominate along private security services/police....turning young Poles into future vagabonds(this is what "long distance learning did already") wondering Europe in search of work(in hope for hope as about 7 million jobs were lost across the EU due to COVID19 game and more ae about to disappear) and in hope to avoid the worst at home mentioned a bit earlier...it started with women's abortion rights - their rights on general and its what now expands onto other areas of which global reputation of Poland suffers THE MOST !!!!
Seen here most likely will expand to also other countries bordering Poland as trust is not only lost at Belarus neighbors, but also elsewhere...lie has a short legs ;) kłamstwo ma krótkie nogi. Related to https://ausertimes.blogspot.com/2021/03/poland.html

"The hunt for Polish schools. The prosecutor's office throughout the country started inspections of Polish schools. Social and state schools. Prosecutors have already visited schools in Brest, Grodno, Wołkowysk, Baranowicze. In Brest school no. 9 textbooks published in Poland were confiscated" - alarms the journalist Andrzej Poczobut.

Prosecutor's Office order
In the morning, investigators entered the facilities in Grodno, Brześć and Baranowicze, earlier the prosecutor's office inspected Polish schools in Wołkowysk, Brześć and Grodno - informed Andżelika Borys, quoted by Belsat. As the president of the Union of Poles in Belarus says, the order to check Polish organizations was issued by the General Prosecutor's Office.

Borys said the "hunt for Polish education" had begun. The leader of the Polish minority was present at the inspection of one of the schools in Grodno and spoke with the investigators. They told her that it was the Prosecutor General's Office that had ordered all Polish language teaching centers in Belarus to be checked.

- They were officers from the Department of Juvenile Affairs. They checked who teaches at school, why and how do we teach Polish? They asked if we were celebrating Polish national holidays, and who was taking part in the celebrations. They demanded all paperwork, teachers' papers, and room rental contracts. They want to know what we are earning from, where we have money from - reports the president of the Union of Poles in Belarus in an interview with Belsat station.

"The goal is to fight Polishness"
Andżelika Borys has no doubts that the Belarusian authorities want to strike against Polishness and the Polish language.

- The aim of the prosecutor's office is to fight the Polish language and Polishness. This is part of the repression in general, says the activist.

As she reported, in Brest, the prosecutor's office summoned Alina Jaroszewicz and other activists of the Union of Poles in Belarus for questioning. In her opinion, teachers and parents of students may also be next. In Baranowicze, investigators collected information about children attending the Polish Home.


"Polowanie na polskie szkoły. Prokuratura na terenie całego kraju rozpoczęła kontrole polskich szkoł. Społecznych i państwowych. Prokuratorzy już byli w szkołach w Brześciu, Grodnie, Wołkowysku, Baranowiczach. W Brześciu w szkole nr 9 skonfiskowano podręczniki wydawane w Polsce" – alarmuje dziennikarz Andrzej Poczobut.

Polecenie prokuratury


Rano śledczy weszli do placówek w Grodnie, Brześciu i Baranowiczach, wcześniej prokuratura skontrolowała polskie szkoły w Wołkowysku, Brześciu i Grodnie – poinformowała Andżelika Borys, którą cytuje Biełsat. Jak mówi prezes Związku Polaków na Białorusi, polecenie sprawdzenia polskich organizacji wydała Prokuratura Generalna.

Borys stwierdziła, że zaczęło się "polowanie na polskie szkolnictwo". Liderka mniejszości polskiej była obecna przy kontroli jednej z grodzieńskich szkół i rozmawiała ze śledczymi. Powiedzieli jej, że to Prokuratura Generalna poleciła skontrolować wszystkie ośrodki nauczania języka polskiego na Białorusi.

– To byli funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich. Sprawdzali, kto uczy w szkole, po co i w jaki sposób uczymy języka polskiego ? Pytali, czy obchodzimy polskie święta narodowe, kto bierze udział w obchodach. Zażądali całej dokumentacji, papierów nauczycieli i umów wynajmu pomieszczeń. Chcą wiedzieć, z czego się utrzymujemy, skąd mamy środki – relacjonuje prezes Związku Polaków na Białorusi w rozmowie ze stacją Biełsat.
"Celem jest walka z polskością"

Andżelika Borys nie ma wątpliwości, że władzom Białorusi chodzi o uderzenie w polskość i język polski.


– Celem prokuratury jest walka z językiem polskim i polskością. Wpisuje się to w ogół represji – mówi działaczka.

Jak przekazała, w Brześciu prokuratura wezwała na przesłuchanie Alinę Jaroszewicz i innych działaczy Związku Polaków na Białorusi. Jej zdaniem następni mogą być także nauczyciele i rodzice uczniów. W Baranowiczach śledczy zbierali informacje o dzieciach chodzących do Domu Polskiego.

LYING DOESN'T PAY !!!!
No comments:

Post a Comment