Monday, June 27, 2022

MK ULTRA v Slovenskem jeziku(Slovenian language only - location home for elderly) Pacjente so bivši JUGO komunisti skupaj s policijo psihiatrijo uporabljali za izvajanje mučenja ne samo laganje


Grandma, her daughter, and her granddaughter from Straža were involved in MK Ultra...her granddaughter was marriage ready in 2010.

V MK Ultra so bile vključene babica, njena hči in njena vnukinja iz Straže ... leta 2010 je bila vnukinja pripravljena za poroko.

No comments:

Post a Comment