Friday, August 12, 2022

IN SLOVENIAN LANGUAGE ONLY: Mati redno izvaja psihološke napade po navodilih policije in psihiatrije maed katerimi celo trdi da jo uničujem z električnimi računi za pumpanje vode oče pa da je v bolnici zaradi mene saj je bil moj plan uničenje njega in potem še nje

PO 26 LETIH NASILJA NAD MANO V KATEREM JE POLEG DOMAČIH IN TUJIH OSUMLJENCEV SODELOVALA V NJEMU SLOVENSKA POLICIJA KAKOR PSIHIATRIJA, MATI VELIKO VE O MOJIH PLANIH...ZDI SE KAKOR DA BI BILA SAMA ŽRTEV ZAROT IN NE IZVAJALKA FIZIČNEGA KAKOR PSIHIČNEGA NASILJA SLOVENSKE DRŽAVE NAD MANO KI JE POTEKALO PREKO OBEH STARŠEV IN SESTRE TER NEČANIKJE....NE GRE IN NI ŠLO ZA ŽALJENJA AMPAK PROVOKACIJE PREKO TEŽKIH ŽALITEV PODKREPLJENIH PREKO FIZIČNEGA IN PSIHIČNEGA NASILJA KATEREGA SO IZVAJALI PREKO POSTOPKA MK ULTRA(Z POMOČJO DROG).
The mother regularly carries out psychological attacks according to the instructions of the police and psychiatry, with which she even claims that I am destroying her with electric bills for pumping water, and that the father is in the hospital because of me, because my plan(ACCORDING TO "HER" CLAIMED) was to destroy him and then her. 

PSYCHIATRISTS(PETER KAPŠ COMMENCED HIS OWN GARDENING IN 2000, BUT BEGUN TO DAY DREAM ABOUT ONE IN 1998) USED TO LOAD THEMSELVES WITH GOODIES ON OUR GARDEN OVER THE COURSE OF OVER TWO DECADES - WITH FREE PLANE TICKETS TO WHEREVER WHERE ALSO MEETING WHOMEVER($$$$$ - ORDERS FROM DOMESTIC PRIVATE PARTIES) THEY WERE IN HURRY TO RESOLVE ANYTHING REALLY - CRIME FOR THEM BECAME MORE THAN A WAY OF LIFE...POLICE INVESTIGATORS BUILT CAREERS ON SPECIAL DETAILS AND HAVE HAD P E R M A N E N  T L Y ASSIGNED SLOVENIAN STATE PROSECUTORS AT TIMES COME FOR PSYCHOLOGICAL TORTURE FROM LJUBLJANA TO ADMINISTER ONE....

No comments:

Post a Comment