Friday, January 19, 2018

Amnesty International bagging Slovenia to stop exporting weapons that are used to kill Semitic children by Israel

Article goes back to 2014, but issue is extremely serious foremost for Slovenian people...as a president of such a small country, I would rather wrote check to Israel for 6 million USD than to sell them weapons used to exterminate Palestinian people from their homeland. Disgrace for Slovenia would be much smaller in that case than what the case is(it would be a disaster as Israel murders Slovenian and Slavic people on large scale even via human trade/abductions, but nothing when compared to sold weapons that are used to kill members of the group that pertains to 1.8 billion people)...

Slovenian diplomatic disaster....how to dirt Slovenian nation's reputation without their consent.

NOTE: Slovenia is the country which population was decimated(genocided) due to WWII for about 7% and numerous Slovenian families were expelled from Slovenia to Serbia for the sake of the great German extermination plan(new lebenraum) against Slavs. City of Novo mesto(my hometown in Slovenia) was surrounded with barb wire during WWII just as the case was with German/Italian concentration camps. This, howebver, didn't stop neonazis like McCain/ Bush/ Schwarzenegger/ Merkel/ Buckingham palace etc to get in and begun gesture(condition) people full collaboration in new neonazi imperialism which deal is also zionazi state of Israel(Semite killer #).


Use google translate to get article in English...

From amnesty.si:
20. avgust 2014
Slovenijo smo pozvali naj preneha izvažati orožje v Izrael

V julija začeti vojaški ofenzivi Izraela na Gazo je bilo v napadih ubitih več kot 2.100 Palestincev, večina civilistov, med njimi okoli 500 otrok. Več kot 10.000 ljudi je bilo poškodovanih. Izraelska vojska je bombardirala civilne domove na več območjih Gaze - več kot 17.000 jih je bilo uničenih ali hudo poškodovanih, zaradi česar je na tisoče ljudi ostalo brez doma. Napadla je tudi bolnišnico ter šole.

Palestinske oborožene skupine so na drugi strani na območje Izraela neselektivno izstreljevale rakete (torej ne da bi razlikovale med civilnimi in vojaškimi tarčami). Izrael je izgubil 65 vojakov, ubitih je bilo šest civilistov.

Amnesty International situacijo na Zasedenih palestinskih ozemljih redno spremlja, tudi med zadnjimi spopadi. Preberite naša sporočila za javnost: povezave so na dnu strani (v angleščini).

Med zadnjim konfliktom smo mednarodno skupnost smo pozivali k embargu na orožje obema stranema konflikta in k neodvisni preiskavi ZN vseh kršitev mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic med konfliktom.

Hvala vsem, ki ste na našo pobudo z zgornjimi zahtevami pisali slovenskemu ministru za zunanje zadeve, Karlu Erjavcu.

V odsotnosti embarga, pa smo tudi posamezne države pozvali, naj nemudoma ustavijo vse transferje orožja v Izrael in Gazo. Obstaja namreč močan sum, da bo to orožje uporabljeno za napade na civiliste in druge hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic.

Ker v Izrael izvaža Slovenija, smo ministra za obrambo Romana Jakiča pozvali, naj Slovenija nemudoma sprejme odločitev o ustavitvi nadaljnjega izvoza orožja in druge vojaške opreme v Izrael. Preko naše spletne strani je apel ministru poslalo skoraj 1.300 posameznic in posameznikov. Hvala vsem, ki ste pisali.

V nadaljevanju si preberite več o slovenskem izvozu orožja v Izrael, o odzivu ministrstva za obrambo na naš poziv k ustavitvi izvoza ter našem odgovoru nanj.


Izraelska vojska uporablja tudi orožje iz Slovenije

Za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic Izrael, Hamas in druge palestinske oborožene skupine uporabljajo orožje ali strelivo ter drugo vojaško opremo, ki so jo kupile ali drugače pridobile od drugih držav, med njimi tudi Slovenije. Več o tem najdete v nadaljevanju te strani.

Med leti 2004 in 2013 je bilo po podatkih ministrstva za obrambo iz Slovenije  v Izrael izvoženih za skoraj 6 milijonov evrov orožja in druge vojaške opreme. Med njimi so bile naprave za vodenje ognja, deli za kopenska vozila, gladkocevno orožje, strelivo in vojaški eksplozivi.

Tudi za letos je še načrtovan izvoz rezervnih delov za vojaška vozila v vrednosti 103.020 evrov.

Podatke o tem, kaj in koliko izvaža v Izrael Slovenija, lahko najdete v: Tabela: Izvoz orožja v Izrael, ki vsebuje podatke za leta 2004 - 2013.

V začetnih letih, za katere imamo podatke, smo v Izrael izvozili kar med 35 in 50% vsega našega izvoza orožja, zdaj pa se giblje okoli 15% in obsega okoli pol milijona evrov letno. Natančne podatke najdete v tabeli, ki je bila pripravljena na podlagi javno dostopnih podatkov ministrstva za obrambo.

Ker obstaja močan sum, da bo to orožje uporabljeno za napade na civiliste in druge hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic, smo ministra za obrambo g. Jakiča pozvali naj Slovenija nemudoma sprejme odločitev o ustavitvi nadaljnjega izvoza orožja in druge vojaške opreme v Izrael. Več si preberite v nadaljevanju te strani ali v sporočilu za javnost "Izraelska vojska uporablja tudi orožje iz Slovenije" (pdf, 30.7.2014). 

Ministrstvo za obrambo se je na naš poziv in na poziv državljanov, ki so poslali spodnji apel, odzvalo s pojasniloma:

Pojasnilo Ministrstva za obrambo glede poziva za ustavitev izvoza orožja v Izrael.

Pojasnilo Ministrstva za obrambo o postopkih odločanja pri izdaji dovoljenj za izvoz obrambnih proizvodov

V svojem pojasnilu glede za letos predvidene prodaje orožja, ki še ni realizirana, MORS zatrjuje, da gre za rezervne dele vojaških vozil, ki niso vitalni deli vojaškega orožja. V Amnesty International ob tem izpostavljamo, da vojaška vozila so uporabljena za vojskovanje v kopenskih napadih. To pomeni, da lahko prispevajo k zlorabam človekovih pravic, kot so na primer napadi na civiliste in civilne objekte, do katerih prihaja v Gazi.

Mednarodna pogodba o trgovini z orožjem, ki jo je Slovenija ratificirala spomladi, poleg konvencionalnega orožja in streliva prepoveduje tudi prepoved izvoza delov in sestavnih delov, ki zagotavljajo sestavitev konvencionalnega orožja, če se ve, da bodo predmeti lahko uporabljeni za izvajanje ali pomoč pri hudih kršitvah humanitarnega prava, napadih na civiliste in civilne objekte ali drugih vojnih zločinih.

Ministrstvo tudi zatrjuje, da pri podeljevanju izvoznih dovoljenj dosledno upoštevajo kodeks obnašanja izvoza vojaškega orožja in opreme in izrecno omenjajo Skupno stališče EU 2008/944/SZVP. Poudarjajo tudi, da bodo tudi v prihodnje vsak nadaljnji izvoz obravnavali posamezno. To vsekakor pozdravljamo, a skladno s tem skupnim stališčem bi država morala zavrniti izdajo izvozne licence, če:

obstaja jasna nevarnost, da bi lahko bila vojaška oprema uporabljena za resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava,
bi vojaška oprema privedla do spopadov, jih podaljšala ali poostrila.

Glede na zgodovino izraelsko-palestinskega konflikta ter dostopne informacije o dosedanjih kršitvah mednarodnega humanitarnega prava se zdi, da Slovenija k izdaji dovoljenj ni pristopila z zadostno previdnostjo in upoštevanjem omenjenih pravil. Naj spomnimo le, da je Goldstonovo poročilo za spopad na prelomu let 2008/09, ki so ga potrdili ZN, ugotovilo uporabo nesorazmerne sile, civilnih tarč in uničenje civilne infrastrukture.

Pozdravljamo namero ministra za obrambo da od ministrov, katerih resorji sodelujejo v Komisiji za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov (Komisija), pridobi mnenje o odločitvi, da se v prihodnje zaostrijo merila za izdajo dovoljenj za izvoz vojaške oborožitve, pri kateri je najmanjša možnost posredne ali neposredne uporabe v napadih na civilno prebivalstvo.

Ministrstvo za obrambo in Komisijo pozivamo, naj ob nadaljnjih odločanjih o izdaji izvoznih dovoljenj dobro preuči tveganja, da bi se orožje ali vojaška oprema (vključno z rezervnimi deli) uporabila za oz. pripomogla h kršitvam prava človekovih pravic in humanitarnega prava, ter odloči v skladu z določili Mednarodne  pogodbe o trgovini z orožjem.

No comments:

Post a Comment