Sunday, April 23, 2023

How Milan Kučan, Borut Pahor, LONDON("HUMAN RIGHTS"), and Berlin envisioned with Washington DC my human rights beginning 2001

Video can be also seen at https://youtu.be/mdoxR68GUaI  OR https://dai.ly/x8kbuwf 

RELATED TO https://ausertimes.blogspot.com/2021/12/morda-najvecja-slovenska-baraba-je-zdaj.html AND http://ausertimes.blogspot.com/2023/05/evolution-of-so-called-slovenian-human.html AND(updated on May 8th, 2023) 33 YEARS LONG PUTIN'S ROAD TO LJUBLJANA: They just had to agree to get this done is how THEY ALL PRESENTED ME 33 YEARS OF BUTCHERIES WORSE THAN SLAVERY VIA MK ULTRA https://ausertimes.blogspot.com/2023/05/33-years-long-putins-road-to-ljubljana.html


If I would mention Russia in the worst light possible, it would dignify Putin for whom I believe is a waste of time talking even as stated here....

Police had me meet campers throughout every corner of Ljubljana if anyone had interest in trying outdoors - beginning 2001.

Evolution of so called Slovenian Human Rights Ombudsman OR HOW LONDON SAXE COBURG GOTHA WINDSOR(Romanov) DICTATED NEW AGE OF SLAVERY USING GENOCIDE AGAINST ME THROUGH MOSCOW BEGINNING 1991  http://ausertimes.blogspot.com/2023/05/evolution-of-so-called-slovenian-human.html VIOLENCE FOR RUSSIAN TRADE DISCOUNT
Video can be also seen at https://dai.ly/x8kkbu6 OR https://youtu.be/bBfdodzlWrU 


RELATED TO 
KJE V EVROPI LAHKO "DIVJE" TABORITE?

Tisoč evrov kazni za "divje" kampiranje v tem predelu Slovenije #video

Za "divje" taborjenje oziroma kampiranje zunaj organiziranih kampov boste v Sloveniji, če vas zasačijo, plačali 83,46 evra. Če vas bodo poti odnesle v Triglavski narodni park, kjer velja poseben režim, pa bo vaša denarnica lahko lažja tudi do 1000 evrov. Čeprav je v Sloveniji in na Hrvaškem "divje" taborjenje prepovedano, vas lahko nekatera druga evropska mesta presenetijo s svojo zakonodajo.

V Sloveniji je kampiranje urejeno z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, ki v 18. členu določa, da se posameznik, ki kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, kaznuje z globo 83,46 evra.

Kampiranje pomeni taborjenje, postavljanje šotorišč ali drugih zasilnih objektov z namenom začasnega prenočevanja.

Kaznovani bodo tudi posamezniki, ki bodo prenočili na javnem kraju ali drugem dostopnem prostoru, ki temu ni namenjen, in s takšnim ravnanjem koga vznemirjali. Kot to določa 10. člen istega zakona, bodo tudi v tem primeru posamezniki kaznovani z globo 83,46 evra.

Parkiranje avtodoma na urejenem parkirnem mestu je dovoljeno

Vendar pa prekrška ni mogoče očitati osebi, ki parkira avtodom ali avto na urejenem parkirnem prostoru, če gre za začasno ustavitev med potovanjem in ne za kampiranje, so sporočili z generalne policijske uprave.

avtodom, jezero | Foto: ThinkstockFoto: Thinkstock

Kdaj se ustavitev avtodoma za kampiranje na javni površini šteje za prekršek, je odvisno od vsakega primera posebej, še sporočajo s policije.

"Okoliščina, da ima avtodom razvit nadstrešek, lahko že kaže na dejstvo, da namerava lastnik na tistem kraju ostati dalj časa ali da se tam dalj časa že zadržuje, kar lahko pomeni že storitev prekrška," so pojasnili.

Ob dogovoru z lastnikom je kampiranje dovoljeno

Prav tako se kot prekršek ne šteje taborjenje na zasebni površini, če se posamezniki o tem predhodno dogovorijo z lastnikom. Primer so taborniki ali skavti, ki se s kmetom dogovorijo za taborjenje na njegovem travniku.

Kazen za naštete prekrške vam sicer lahko napišejo tako policija kot tudi občinsko redarstvo in inšpekcija. V omenjenem zakonu je napisano tudi, da lahko občine na svojih območjih kampiranje uredijo z določili, v katerih tudi predpišejo globe, v tem primeru je pristojni organ občinsko redarstvo oz. inšpekcija.

Koča pri Triglavskih jezerih Peter Markič | Foto: Peter MarkičFoto: Peter Markič

V Triglavskem narodnem parku globa do tisoč evrov

Samoupravne lokalne skupnosti lahko s svojimi predpisi določijo pogoje, območja in red kampiranja na svojem območju. Zakon v prehodnih in končnih določbah lokalne skupnosti, ki tega področja še nimajo urejenega, spodbuja k ureditvi.

Območje Triglavskega narodnega parka (TNP) je pod posebnim režimom zakona o TNP. Ta med drugim posebej in strožje ureja tudi vožnjo, parkiranje, šotorjenje, taborjenje, kjer pravne osebe lahko kaznuje z globo do 5 tisoč evrov, fizične pa od 100 pa vse do tisoč evrov.

Slika je simbolična. | Foto: ThinkstockSlika je simbolična. Foto: Thinkstock

Po 65. členu ZTNP se kršitelji kaznujejo z naslednjimi globami:

1. Pravne osebe z globo od 1.000 do 5.000 evrov.
2. Samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.000 do 4.000 evrov.
3. Odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika z globo od 500 do 3.000 evrov.
4. Posameznike (fizične osebe) z globo od 100 do 1.000 evrov.

Kaznujejo se osebe, ki:
- parkirajo motorno vozilo, počitniško prikolico ali motorno vozilo, ki se uporablja za bivanje, izven za to določenih mest,
- kurijo ogenj izven za to urejenih mest, razen v primeru izvajanja kmetijske dejavnosti ali varstva gozdov,
- šotorijo ali taborijo izven za to določenih mest,
- jezdijo konja izven za to določenih poti,
- uporabijo pirotehnična sredstva v naravnem okolju in pri tem ne gre za uporabo za potrebe obrambe, zaščite ali reševanja, ali eksplozivna sredstva in pri tem ne gre za dovoljene namene,
- se vozijo s kolesom izven za to določenih območij.

V letu 2017 skupno 369 kršitev

V letu 2010 je na javnem kraju zunaj organiziranih kampov prespalo in bilo kaznovano 348 oseb, "divje" pa je kampiralo 232 oseb. Skupno je v letu 2010 kazen dobilo 580 oseb.

To število je bilo v lani nižje, kazen je namreč dobilo 369 oseb. Od tega jih je brez soglasja lastnika šotorilo 226, 143 oseb pa je prespalo na javnem kraju ali drugem dostopnem prostoru, ki temu ni bil namenjen.

Divje kampiranje | Foto: Infografika: Marjan ŽlogarFoto: Infografika: Marjan Žlogar

Na Hrvaškem boste za "divje" kampiranje odšteli od 200 do 1.350 evrov

Glede na 29. člen Zakona o gostinskih storitvah se kot kampiranje šteje bivanje v šotoru, v prikolici, mobilni hiši, avtodomu kot tudi uporaba druge opreme za namestitev na prostem v različnih gostinskih objektih iz kategorije "kampi" ter taborjenje na zasebnih dvoriščih in kmetijah, so sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem.

V drugem odstavku ZUD je določeno, da je med potekom športnih, kulturno-umetniških in podobnih dogodkov ter organiziranimi vožnjami s kanuji in podobnimi plovili po morju, rekah in jezerih kot tudi s kolesi dovoljeno kampiranje zunaj kampov na za to določenih območjih.

V primeru prireditev so pogoji, ki jih mora prostor za kampiranje izpolnjevati, v rokah določil lokalnih samouprav, javnih ustanov ter drugih pravnih oseb, ki upravljajo določeno območje.

Hrvaška zakonodaja v 4. členu taborjenje zunaj taborišč, kampov ter drugih za to namenjenih prostorov prepoveduje, so sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem. "Divje" kampiranje ni izjema, ki bi bila v kakršnemkoli primeru dovoljena.

Taborjenje tabor počitnmice otrok | Foto:

V 52. členu ZUD je predpisana denarna kazen od 1.500 hrvaških kun (202 evra) do 10 tisoč hrvaških kun (1.350 evrov) za osebe, ki bodo taborile zunaj kampov iz skupine "kampi" ali na drugih prostorih zunaj kampov, sicer namenjenih kampiranju, ter osebam, ki taborijo na zasebnih zemljiščih ali kmetijah. Za navedeni prekršek lahko turistični inšpektor kršitelja na kraju kaznivega dejanja kaznuje z globo od tisoč kun.

"Možnost zaporne kazni ni predpisana," so še dodali z omenjenega ministrstva.

"Slovenskim državljanom predlagamo, da se pred tovrstnim načinom preživljanja dopusta seznanijo z najpomembnejšimi zakonskimi določbami države, v katero potujejo. Ministrstvo za zunanje zadeve je tako pripravilo pregled najpomembnejših predpisov, ki se dopustnikov tičejo pri dopustovanju," svetujejo na generalni policijski postaji.

Visoke kazni tudi v nekaterih drugih evropskih državah

"Divje" parkiranje je prepovedano tudi na Nizozemskem, Madžarskem, Portugalskem, Franciji (z izjemami), Italiji, Nemčiji, Hrvaški, Srbiji, v Grčiji, Španiji in Romuniji (a ponekod vseeno tolerirajo), Bolgariji, Irski (razen ponekod v odročnih krajih), Belgiji, Luksemburgu, Poljskem, Češki, Angliji in Walesu (z izjemami), Slovaški in Andori.

V nekaterih od teh držav je prepovedano taboriti tudi na parcelah zasebnih zemljišč, čeprav imate lastnikovo dovoljenje. Pogoste pa so tudi prepovedi daljših postankov avtodomov na parkiriščih in počivališčih.

Na Danskem boste za kampiranje zunaj za to organiziranih prostorov (kampiranje je sicer dovoljeno v najmanj 40 gozdovih), plačali kazen v višini do 75 evrov. Posebej pa se izogibajte "divjemu" kampiranju v Švici, saj vas lahko oglobijo s

Evropske države, kjer je "divje" kampiranje dovoljeno

Po svoji odprtosti glede taborjenja v naravi, tudi zunaj organiziranih kampov, slovijo predvsem nordijske države.

kampiranje | Foto:Norveška

"Divje" kampiranje je na Norveškem opredeljeno v Allemannsretten - pravica vsakega moškega ali ženske do javnega dostopa. Na Norveškem obstaja kar nekaj priljubljenih divjih parcel, med drugim na otoku Langøyene, gozdni površini okoli jezera Sognsvann pri Oslu, pa tudi otočje Loften, ki leži znotraj arktičnega kroga.

Švedska

Na Švedskem je taborjenje v naravi brezplačno, legalno in celo spodbujeno. Šotor lahko postavite skoraj kamorkoli, a za največ dva dneva, potem ga morate namreč premakniti drugam. Prepovedano je kurjenje ognja. Ta zakon velja za pohodnike, kolesarje ter ljudi, ki potujejo s kanuji ali konji. Če potujete z avtom ali avtodomom, ga boste morali parkirati na javnem parkirišču.

Finska

Tudi na Finskem je taborjenje dovoljeno, dokler ne motite domačinov ali živali, prav tako morate poskrbeti, da za sabo pospravite in ne uničujete narave. Kurjenje ognja v mestnih parkih ni dovoljeno.

Estonija, Latvija, Litva

Kot pri drugih baltskih državah je "divje" kampiranje tudi v teh državah dovoljeno. Prepovedano je le na zaščitenih območjih, lokalni in popotniški mediji pa svetujejo, da prej za dovoljenje vprašate lastnika.

kampiranje | Foto:

Oglobili vas ne bodo niti v teh državah:

Poleg naštetih je "divje" kampiranje dovoljeno še v večini balkanskih držav, kot so Albanija, Bosna (kjer morate paziti na mine, saj po vojni še niso vseh ne odkrili ne odstranili), Kosovo, Srbija, Makedonija in Črna gora (nekateri viri navajajo, da je "divje" kampiranje sicer prepovedano, vendar ga tako domačini kot lokalna policija tolerirajo).

Oglobili pa vas ne bodo niti v Armeniji, Belorusiji, Cipru, Gruziji, Islandiji (v poseljenih krajih lahko šotorite največ en dan), Rusiji (razen na zemljišču cerkva, zasebnih zemljiščih in v bližini vodnih rezervoarjev), Turčiji in Ukrajini.

Podrobnosti si lahko preberete še na TheGuardian in Offgridcamp, kjer so zbrali vse evropske države. Nekaj izkušenj iz prve roke pa si lahko preberete na blogu MomGoesCamping.
 kpk , Komisija za preprečevanje korupcije , Commission for the Prevention of Corruption , kpk , Komisija za preprečevanje korupcije , Varuh človekovih pravic RS , Zdenka Čebašek-Travnik , Zdenka Čebašek-Travnik, Matjaž Hanžek , Ivan Bizjak , Peter Svetina , human rights ombudsman ,


  • SLOVENIAN STATE ALONE NOT CAPABLE TO SOLVE THIS PROBLEM: Involved in torture under MK Ultra procedure, present Slovenian Commission for the Prevention of Corruption Chief Commissioner Dr. Robert Šumi was/is involved perhaps since 1995 AS WELL AS HIS SUBSTITUTE DAVID LAPORNIK

https://ausertimes.blogspot.com/2022/10/slovenian-state-alone-not-capable-to.html

  • MK ULTRA - Perhaps the best of Slovenian Commission for the Prevention of Corruption is Simon Savski who at one point worked inside of the whatever office alongside with Tanja Fajon(Milan Kučan)

https://ausertimes.blogspot.com/2022/10/perhaps-best-of-slovenian-commission.html

  • Slovenian police is desperate to see me at police station with complain, however, I was told under MK Ultra there will be no need for one if I ever manage to identify


ENDIn distant 2011, prince Harry launched what one referred to me as coming Invictus Games via liver/kidney failure which would produce me systematic failure of other organs https://ausertimes.blogspot.com/2023/04/in-distant-2011-prince-harry-launched.html   LOCATION WHERE royal criminal referred to future crime against me was inside of our house/in my room, at THE Buckingham palace, and also on other locations throughout world including in United States of America where White House implicated itself in one

Here is how Milan Kučan, Borut Pahor, LONDON("HUMAN RIGHTS"), and Berlin envisioned with Washington DC my human rights beginning 2001 https://ausertimes.blogspot.com/2023/04/how-milan-kucan-borut-pahor-and-berlin.html 
Video can be also seen at https://youtu.be/mdoxR68GUaI  OR https://dai.ly/x8kbuwf

AND

Evolution of so called Slovenian Human Rights Ombudsman OR HOW LONDON SAXE COBURG GOTHA WINDSOR(Romanov) DICTATED NEW AGE OF SLAVERY USING GENOCIDE AGAINST ME THROUGH MOSCOW BEGINNING 1991 - VIOLENCE FOR RUSSIAN TRADE DISCOUNT http://ausertimes.blogspot.com/2023/05/evolution-of-so-called-slovenian-human.html 
Video can be also seen at https://dai.ly/x8kkbu6 OR https://youtu.be/bBfdodzlWrU 


 GERMANS DEMANDED A WAR BETWEEN MYSELF AND PARENTS - CLAIMED ME NOTHING IN RESPECT TO HUMAN RIGHTS I CITE, "NOTHING IN RESPECT TO ASSISTANCE TO YOU TILL YOU CONDEMN AND DISTANCE YOURSELF AWAY FROM PARENTS AS WE WILL NOT SUPPORT SOMEONE WHO IS UNSURE ABOUT WHO THOSE CLEARLY RUINED AND CONTINUE TO RUIN ONE'S LIFE...EITHER YOU OR PARENTS, BUT NOT BOTH".....

FIRST SLOVENIAN PRESIDENT INVOLVED IN CRIME MILAN KUČAN HAD TO ATTEND ENGLISH SPEAKING CLASSES TO MATCH SOMEWHAT CAPABILITIES OF OTHERS WHO ATTENDED MEETINGS IN SLOVENIA....NOW KING CHARLES MADE UNCONDITIONAL SUPPORT FOR ONE ANOTHER AGREEMENT ON BEHALF OF PUTIN WITH KUČAN IN 1998.


CRIME ON BEHALF OF PUTIN WENT ON VIA KUČAN ALL THE WAY THROUGH SEVERAL PRESIDENTS ENDING WITH BORUT PAHOR AND NEXT NATAŠA PIRC MUSAR - KUČAN MENTORED BOTH, BUT OPPOSITION FROM KUČAN SUCH AS JANŠA/PETERLE WAS EVEN WORSE - MORE CORRUPT...MORE MURDEROUS IN FORM OF MISLEADING PUBLIC ON OPPOSITION ISSUES WHILE USING EXACTLY SAME KUČAN TACTICS - METHODS.

CRIME UNDER BORUT PAHOR WENT INTO HOSPITALISATION OF FATHER INTO EXTREME WHICH WAS USED TO REPLIACTE UPON MY RETURN FROM POLAND FATHER'S FUTURE ISSUE DEMONSTRATED TO ME UNDER MK ULTRA TORTURE WHEN SLOVENIAN GOVERNMENT BEGUN TO CONDITION ME VIA FORCED LONG TERM UNEMPLOYMENT FUTURE INABILITY TO PAY BILLS...WAS FURTHER USED TO DETER ME FROM PERSUING POSSIBLE EMPLOYMENT AS TO BRAINWASH WHICH DEMANDED FROM ME TO RATHER BECOME FATHER'S HOME CARER THAN JOB FOR SAME AMMOUNT OF MONEY AND TO FURTHER DRIVE ME INSANE VIA ISSUES WHICH PSYCHITRISTS AND POLICE HAVE USED FATHER FOR PRACTICALLY ON HIS DEAD BED WITH IDEA TO OBTAIN ANY RECATIONS  OR STATEMENS FROM ME WHICH WOULD GIVE THEM THE ABILITY TO PREVENT MY INVESTIGATION OF SLOVENIAN POLICE INVOLVED IN CRIME PROCEDURE.
Prince Charles(now king Charles) BAGGED OUT LOUD AMERICAN ATTORNEY GENERAL MERRICK GARLAND OVER AND OVER TO PLEASE PLLLLEEEEAAASSSEEEEE NOT RELEASE CRIME THROUGH MEDIA BEFORE HIS CORONATION https://ausertimes.blogspot.com/2023/01/prince-charlesnow-king-bagged-out-loud.html


DEAD END WAS GUARANTEED TO ME AS A OUTCOME BY SEVERAL BRITISH PHYSICIANS AND PRINCE CHARLES BACK IN 2017 - A FUNNY GERMAN COMEDY FULL OF HOPE AND CURSE - THE DRAMA WRITTEN BY HOUSE OF SAXE COBURG GOTHA WINDSOR THAT REPEATED ITSELF YET AGAIN - I call it a simple Euro guide as per what is expected of average "European"(IT REALLY IS A GERMAN NEONAZISM ALL OVER AGAIN - RELOADED)...

BRITISH EVALUATED AND REPEATEDLY ESTIMATED WHAT WOULD AND SHOULD WITH CERTAINITY RESULT IN GUARANTEED IN MY FACE DEATH ALREADY 6 MONTHS ACCORDING TO PRINCE CHARLES AND HIS PHYSICIANS BEFORE THE END OF THE ORDEAL EXPIRATION DATE http://ausertimes.blogspot.com/2023/01/prince-charlesnow-king-bagged-out-loud.html  - THESE BRITISH PHYSICIANS REPEATED ME(ONE INDIVIDUAL WHO ALSO REMINDED ON AMERICAN NEIGHBOR NEXT DOOR FROM MIAMI BEACH WITH EXTRA WEIGHT AND PERHAPS EVEN A BEARD WAS ENTHUSIAST WHO WORKED ON MENTIONED PROJECT FOR ABOUT 10 YEARS AHEAD OF AS POINTED OUT HERE)  WHAT THEY CLAIMED WERE RESULTS OBTAINED BASED ON PROVIDED FOOD USED UNDER MK ULTRA AND WHICH I WOULD HAVE TO DEAL WITH IN REAL TIME - HAVE ESTABLISHED THROUGH EVALUATION CIRCUS IN MY FACE WHICH WENT ON UNDER MK ULTRA FOR AT LEAST FIVE IF NOT MORE YEARS(SINCE 2011) HOW CONNECTING CANCER


DOTS DURING MK ULTRA SESSIONS TO FOOD PRODUCTS USED, WOULD PRODUCE FOR ME IN REAL TIME VIA FOOD ENFORCED THROUGH SLOVENIAN STATE IN REAL TIME BEGINING 2017 A DEFINITE DEATH OUTCOME 6 MONTHS BEFORE AS THEY REFERED TO CRIME "GAME END". THATS WHEN AND HOW IT ALL STARTED IN 

.DURING MENTIONED OCCASION IN 2017, NOW KING CHARLES GOT FROM ME VIA PROVOCATIONS A DESIRED QUESTION AS PER WHEN IT WILL ALL START(GOT QUESTION OUT OF ME AFTER HE EXPLAINED ME A MISERABLE SLOW CANCEROUS DEATH) ON WHAT I GOT SADISTIC LAUGHING AS AN ANSWER STATING ME IN FACE I CITE, "RIGHT NOW...FROM THIS MOMENT ON...ACTIVATED" LOCATION WHERE STATED INCIDENT WITH AS PROMISED DEADLY OUTCOME, TOOK PLACE INSIDE OF OUR KITCHEN AREA NEAR STOVE WHILE STANDING UP - AGAIN AFTER WEEK OF RESTLESS TORTURE(THEY TORTURED TWO WEEKS WITHOUT REST ON WHAT TORTURE STOPPED FOR ABOUT WEEK AND IT WAS RESTARDED FOR ANOTHER SLEEPLESS MK ULTRA WALK IN TEH SLEEP WEEEK DURING WHICH CHARLES ACTIVATED MENTIONED ISSUE TO BE 100% EXACT).

BRITISH RESERVED THEMSELVES NEXT TO ALL CRIME IMPLEMENTED AGAINST ME IN SLOVENIA, POLAND, CZECH REP. SLOVAKIA ALSO THE RIGHT TO MURDER THROUGH 100% CONTROL OF FOOD IMPLEMENTATION...

OUTCOME IS THE SAME, BUT WHICH SIDE WOULD YOU LIKE TO TAKE ANYWAYS !!?????


@KING CHARLES, PRINCE WILLIAM, PRINCE HARRY, ANDREW - HOPE AND NOT DEATH(forget about hate) FOR HUMANITY !!! AM I RIGHT !!????


THIS IS HOW gREAT BRITAIN DOES IT THROUGH UNITED NATIONS AND OTHER ORGANISATIONS TO GAIN MORE AND MORE GLOBAL ATTENTION - A PRESTIGE EVEN INFLUENCE IF YOU LIKE...THATS HOW AND BY WHOM IT WAS DONE IN MY CASE.

WORLD NEVER GOT ENOUGH OF LIE....STILL RUNNING STRONG AND IN NEED TO FORGET THROUGH REJECT(80 YEARS AGO)...


MENTAL HEALTH EXPERTS....


  • SLOVENIAN STATE ALONE NOT CAPABLE TO SOLVE THIS PROBLEM: Involved in torture under MK Ultra procedure, present Slovenian Commission for the Prevention of Corruption Chief Commissioner Dr. Robert Šumi was/is involved perhaps since 1995 AS WELL AS HIS SUBSTITUTE DAVID LAPORNIK

https://ausertimes.blogspot.com/2022/10/slovenian-state-alone-not-capable-to.html

  • MK ULTRA - Perhaps the best of Slovenian Commission for the Prevention of Corruption is Simon Savski who at one point worked inside of the whatever office alongside with Tanja Fajon(Milan Kučan)

https://ausertimes.blogspot.com/2022/10/perhaps-best-of-slovenian-commission.html

  • Slovenian police is desperate to see me at police station with complain, however, I was told under MK Ultra there will be no need for one if I ever manage to identify
 

Tuesday, December 27, 2022


ITS NOT A JOURNALISM YOU SUPPORT WHEN YOU PAY MONEY TO GUARDIAN ALIKE NEWSPAPERS - YOU SUPPORT EXACTLY WHAT YOU SEE ON HERE AND ONE IS KNOWN AS SAW NOTHING, HEARD NOTHING, KNOW NOTHING...AT GUARDIAN AND OTHER NEWS OUTLETS, A NEWS IS USED TO COVER-UP TRUTH WITH PAID BY PATRONS ARTICLES AND GOVERNMENT AGENDA AND MOST OF THE TIME WITH PREFABRICATED STORIES IN WHICH THEY INVOLVE WHATEVER GOVERNMENTS THINK IS MOST CONVENIENT FOR SOCIETY(PATRONS PATRONS)
WORLD OF BULLSHIT, LIES, AND DEMENTIA NOT JOURNALISM....ALMOST EVERY CNN JOURNALIST, GUARDIAN, EXPRESS UK, L.A. TIMES, NEW YORK TIMES, FINANCIAL TIMES ETC. FROM USA TO INDIA AND BEYOND VISITED THIS HOUSE WHERE MK ULATR CRIME ROARED FOR NO LESS THAN 28 YEARS - THEY DEDICATED ZERO PUBLIC ATTENTION TO CRIME OF MILLENNIUM. WORSE THAN KREMLIN'S PROPAGANDA AND WORSE THAN WHAT STALIN HAD. KILLERS NOT JOURNALISTS. THEY ALL WERE BROUGHT BY ELITES SUCH AS BRITISH ROYALS I CITE, "HE, SHE WILL HELP YOU WITH LALALA"....THEY ALL LEFT WITH NOTHING WE CAN DO FOR YOU AND MORE TORTURE WENT ON, THE LESS THEY WERE CAPABLE TO DO FOR ME IS WHAT THEY CONTINUED TO CLAIM SO JOE BIDENS COULD FUEL AMERICAN PUBLIC WITH CAUSE FOR WHOM EVERYONE KNEW WAS A FAKE CASE GOVERNMENT MADE CRIME AGAINST SINGLE INDIVIDUAL(making of the nazi which black community specially embraced due to as their leaders claimed me was a necessity for their portion of society to remain protected - it wasn't all about corruption contracts etc. which they received through this case, but as they claimed also about black social justice) SO ELON MUSKS COULD FREELY JIGGLE WITH FREE CASH AND SO FUTURE WAR IN UKRAINE WOULDN'T HAVE OPPONENTS AGAINST ONE....28 YEARS INDEED.

ONLINE PORN CAN BE DATING IN ROOM WITH 1500 PEOPLE(if your device is designed to cast all over the internet as Harry claimed me case will be) AND ACCORDING TO BRITISH ROYALS FUNNNNN  https://ausertimes.blogspot.com/2023/01/slovenian-psychiatric-police-shithead.html ....
MK ULTRA MURDER NOT EVEN TORTURE JUST A JOKE FOR SELECTED "CANCEL CULTURE" FEW ;) AND "WE THE MENTAL HEALTH EXPERTS" DO IT AT HUMAN RIGHTS AWARDS BECAUSE "WE CAN"
FIRST TORTURE INVOLVING BLEACHING ISSUES IN CLOSED HOUSE AREA I RECALL WAS DONE IN BELARUS AND GOES BACK AS FAR AS TO 1998. HERE MENTIONED ISSUE WAS EXPLOITED MORE THAN WHAT I ANTICIPATED - MOLD KILLING "CANCEL CULTURE" FOR WHICH WAS CLAIMED TO ME WILL BE DONE TO BRING EUROPEAN UNION AND USA ON THE SAME STATE CRIME LEVEL AS TO WHAT WAS USSR, SO SYSTEMS COULD MERGE EASIER - IT APPEARED VLADIMIR PUTIN PURCHASED CRIME VIA LONDON AND WAS EXTRA ADDED TO BRITISH OIL/MINERAL TRADE CONTRACTS(inked in red)....EUSSR AND AS MEDVEDEV STATED, SOON(as soon as death certificate is issued to me) A BRITISH RETURN TO EU.


TORTURE AS THEY ALONE HAVE REFERRED TO BUTCHERY REALLY WAS A KILLING BASED ON HUMAN CANCER EXPERIMENTAION https://ausertimes.blogspot.com/2023/01/as-i-was-doing-first-time-in-my-life.html 

CRIME AGAINST ME IS AT THIS STAGE COMPLETE - 1-800 LONDON CABAL(FINACIERS OF VIOLENT SHITHEADS) DIDN'T EXERCISE ANY OTHER SIGNIFCANT MK ULTRA RELATED CRIMES BEYOND CAR MOLD


ISSUES...ONE RAN OUT OF CRIME https://ausertimes.blogspot.com/2023/01/slovenian-psychiatric-police-shithead.html THEY DIDN'T DENY ME ONLY HEALTH EXAMINATION RELATED TO CANCER/THROMBOSIS AT THE GENERAL HOSPITAL IN NOVO MESTO IN 2022 - IN 2013 AFTER HOSPITALIZING ME INTO PSYCHIATRIC HOSPITAL WHERE TORTURED, THEY DENIED ME THE RIGHT TO SECOND OPINION, DENIED TO THE RIGHT TO COURT, DENIED THE RIGHT TO ATTORNEY AND HAVE USED DEFENSE ATTORNEYS WHICH THEY ASSIGNED ME FOR TORTURE - NOT ONLY TO MISREPRESENT LIES AGAINST ME AND UPGRADE THEM INTO EVEN BIGGER LIES FALSE ACCUSATIONS, BUT BEFORE BEING ASSIGNED TO ME TO DESTROY ME THEY WERE ENGAGING EVEN INTO PHYSICAL TORTURE VIA PROCEDURE KNOWN AS MK ULTRA....SIMPLY ANIMALS AND THE ULTIMATE TRUTH ABOUT SO-CALLED SLOVENIA.
People from around the world used to call me VOODOO DOLL WITH REAL HAITIAN AND AFRICAN VOODOOS ALSO INVOLVED(upgraded at the British palaces into WILD PETER beginning in 2011 as royals begun to refer me as) https://ausertimes.blogspot.com/2023/01/people-from-around-world-used-to-call.html
No comments:

Post a Comment