Monday, October 3, 2022

SLOVENIAN STATE ALONE NOT CAPABLE TO SOLVE THIS PROBLEM: Involved in torture under MK Ultra procedure, present Slovenian Commission for the Prevention of Corruption Chief Commissioner Dr. Robert Šumi was/is involved perhaps since 1995 AS WELL AS HIS SUBSTITUTE DAVID LAPORNIK

Yet another UDBA boss Šumi gave no chance to my case during torture - Šumi reiterated in my face time and again with
"NOOOOO". Posted few quotes on internet for me to recall one's involvement in crime. Borut Pahor(Milan Kučan) installed one in his anti corruption commission seat in 2020...it hard, because its nowhere in Slovenia where I can to turn for police or legal assistance.

Substitute of David Lapornik was involved in case since 2004 - perhaps even earlier....since his student years. While maintain strong pro Slovenian stance, Borut Pahor managed to penetrate his mind via goodies - future lucrative career and more(probably work prior to complition of his degree where one met his girlfriend, stependium, cheaper accommodations, and finally what you see above). As far as Mr. Simon Savski, I have opened own theme on his subject related to crime under MK Ultra https://ausertimes.blogspot.com/2022/10/perhaps-best-of-slovenian-commission.htmlSLOVENIA IS DROWNING IN CORRUPTION - STATE SPONSORED CRIME.

Vodstvo


Predsednik

Dr. Robert Šumi, rojen leta 1974 na Jesenicah, je doktor znanosti s področja poslovne etike – integritete in kadrovskega menedžmenta – vodenja. Doktoriral je leta 2013 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo Vpliv integritete na uslužni stil vodenja v profitni in neprofitni organizaciji. Pred tem je zaključil magistrski študij na Fakulteti za družbene vede, še prej pa je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede Univerze in na Visoki policijsko-varnostni šoli Univerze v Mariboru.

Od leta 1993 do nastopa funkcije predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 1. aprila 2020 je bil zaposlen v policiji. Kariero je začel na Policijski upravi Kranj kot policist in kasneje policist – kriminalist ter policijski inšpektor, od leta 2007 pa je bil zaposlen na Generalni policijski upravi, kjer je med drugim v obdobju 2008–2010 vodil delovno skupino za krepitev integritete policistov na nivoju celotne policije. Od ustanovitve Odbora za integriteto in etiko v policiji leta 2011 je bil predsednik tega odbora, ki deluje kot posvetovalno telo generalnega direktorja policije. Od leta 2014 je vodil novoustanovljeni Center za raziskovalne in socialne veščine, ki deluje v okviru Policijske akademije in na katerem se je med drugim ukvarjal z aktivnostmi na področjih organizacijske in osebnostne integritete, etike, psihološke pomoči in podpore, etičnega vodenja, profesionalizma, krepitve dobrih medsebojnih odnosov in upravljanja konfliktov …

Leta 2019 je postal docent na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, v okviru Ministrstva za javno upravo pa je izvajal tudi usposabljanja za javne uslužbence s področja integritete, preprečevanja korupcije, nasprotja interesov in drugih neetičnih ravnanj pri izvajanju javnih nalog. Že desetletje je aktiven tudi kot mednarodni strokovnjak v okviru različnih evropskih institucij (Svet Evrope, GRECO, CEPOL, Frontex, DCAF, OVSE, Taiex).

Ima dolgoletne izkušnje z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in izvajanjem aktivnosti na področju krepitve osebnostne in organizacijske integritete ter preprečevanja korupcije in drugih oblik neetičnosti v domačem in mednarodnem okolju, z vodenjem na različnih organizacijskih ravneh ter z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj in izvajanjem nadzorstvenih dejavnosti.Namestnik predsednika

David Lapornik je rojen leta 1985. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik, leta 2008 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2011 je na Ministrstvu za pravosodje opravil Pravniški državni izpit.

Svojo poklicno pot je začel kot strokovni sodelavec na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, nadaljeval kot pravni sodelavec v odvetniški pisarni, med letoma 2009 in 2011 pa je bil sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Med letoma 2011 in 2016 je opravljal delo strokovnega sodelavca na Okrajnem sodišču v Ljubljani. V letu 2013 je vodil projektno skupino E-vložišče na Vrhovnem sodišču RS, na tem sodišču je bil tudi član projektne skupine Izvršba.

Nato je opravljal delo strokovnega sodelavca na Specializiranem državnem tožilstvu RS, kjer je bil zaposlen do leta 2018, ko se je zaposlil na Komisiji za preprečevanje korupcije. Kot nadzornik svetnik je vodil obravnave prijav glede sumov korupcije in kršitev integritete in preiskave v zvezi z zaznanimi kršitvami iz pristojnosti Komisije. Oktobra 2021 je nastopil petletni mandat namestnika predsednika Komisije.Namestnik predsednika

Simon Savski je rojen leta 1966, univerzitetni diplomirani pravnik. Na Pravni fakulteti je diplomiral leta 2006, pred tem pa je diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve in Visoko policijsko-varnostni šoli.

Svojo kariero je začel kot policist in kariero nadaljeval kot policijski inšpektor na Operativno komunikacijskem centru Generalne policijske uprave. Na Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve je od leta 2008 pokrival področja zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, občinskega redarstva, varnosti na smučiščih in varnosti tožilstev. Od leta 2013 je delal v Ministrstvu za pravosodje kot svetovalec za varnost, pri čemer je skrbel za varnost pravosodnih organov, ministrstva, za področje obrambnega načrtovanja, zaščite in reševanja ter za varnost tajnih podatkov. Je avtor Zakona o zasebnem varovanju in soavtor Zakona o detektivski dejavnosti s komentarjem.

Je strokovnjak za področje varovanja, načrtovanje varovanja in risk managementa. Kot predavatelj s področja varovanja je izvajal različna usposabljanja sodnikov, tožilcev in zaposlenih v pravosodnih organih ter varnostnega osebja v Zbornici RS za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, ter na več višjih strokovnih šolah.


  • VIOLENCE FOR RUSSIAN TRADE DISCOUNT: Evolution of so called Slovenian Human Rights Ombudsman OR HOW LONDON SAXE COBURG GOTHA WINDSOR(Romanov) DICTATED NEW AGE OF SLAVERY USING GENOCIDE AGAINST ME THROUGH MOSCOW BEGINNING 1991

http://ausertimes.blogspot.com/2023/05/evolution-of-so-called-slovenian-human.html 


  • SLOVENIAN STATE ALONE NOT CAPABLE TO SOLVE THIS PROBLEM: Involved in torture under MK Ultra procedure, present Slovenian Commission for the Prevention of Corruption Chief Commissioner Dr. Robert Šumi was/is involved perhaps since 1995 AS WELL AS HIS SUBSTITUTE DAVID LAPORNIK

https://ausertimes.blogspot.com/2022/10/slovenian-state-alone-not-capable-to.html

  • MK ULTRA - Perhaps the best of Slovenian Commission for the Prevention of Corruption is Simon Savski who at one point worked inside of the whatever office alongside with Tanja Fajon(Milan Kučan)

https://ausertimes.blogspot.com/2022/10/perhaps-best-of-slovenian-commission.html

  • Slovenian police is desperate to see me at police station with complain, however, I was told under MK Ultra there will be no need for one if I ever manage to identify

No comments:

Post a Comment