Tuesday, January 5, 2021

Tam kjer policija "ne zmore" morajo prevzeti v roke mladi fantje

 TERITORJALNE OBRAMBE SLOVENIJE !!! 

PRIORITETA MAJHNE DRŽAVE TEMELJI NA VARNOSTI DRŽAVLJANOV TO PA POMENI MOČNO NEODVISNO DELOVANJE POLICIJE. ČE LE TA SVOJEGA DELA NE ZMORE, NJHOVO DELO PREVZAME PRIMARNI ORGAN BOJA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO. TO PA POMENI DA SE MORA USTANOVITI PRAV TAKO SAMOSTOJNI ORGAN TERITORJALNE OBRAMBE SLOVENIJE.

OBA ORGANA(policijski kakor teritorjalni) MORATA DELOVATI POPOLNOMA NEODVISNO OD DRŽAVNEGA ZBORA KAKOR PO POTREBI(če le ta zataji kakor je bil primer od leta 1995) OD SAMEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE.


No comments:

Post a Comment