Tuesday, May 29, 2018

Proti Vesni Švab bom sprožil postopek na podlagi tukaj omenjenih dokazov - Will file criminal case against Vesna Švab and other psychiatrists(plot to kill).

Proti Vesni Švab bom sprožil postopek na podlagi tukaj omenjenih dokazov, saj verjamem da je šlo za namenski postopek ustvarjanja tumorja z elektronskim orožjem ki bi se sistematično spremenil v isti primer ki je doletel leta 2012 gospo Cunjak.

Ko je le ta dobila začetno fazo tumorja(najverjetneje preko zaposlitvenega okolja) se je vse skupaj spremenilo v povečevanje le tega preko psihiatričnih doz in v smrt. http://ausertimes.blogspot.si/2018/05/v-slovenskem-jeziku-regarding.html

Vesna Švab je vedela za celotni postopek v naprej tako da ni dvoma o zgoraj omenjenih dejstvih.

Will file criminal case against Vesna Švab based on here mentioned proofs because I belive that Vesna Švab colaborated in a plot to create me begining stages of brain tumor with use of direct energy weapons and afterwards systematically increase one with forced psychitric mediaction  procedure just as the case was with Mrs. Cunjak in 2012 who probably got one via work place http://ausertimes.blogspot.si/2018/05/v-slovenskem-jeziku-regarding.html

VIDEO Z DODATNO OBJASNITVIJO JE NA VOLJO - VIDEO WITH DETAILED EXPLANATION IS AVAILABLE AT 

No comments:

Post a Comment