Wednesday, May 16, 2018

Now Given to The Supreme Court of Slovenia

You will not play with me...not like this and not like that(you can place me again in mental hospital when attacking another country like you did during attack on Crimea, but you will not play with me)...I am much more real than you are.


COMPLAINT TEXT IN EMAIL


Moja pritožba za katero vas prosim da se obravnava in ne zavlačuje oziroma celo
 namiguje dva dni kasneje po vlogi le te(danes v sredo) kot maščevalno sredstvo 
za pritožbo zoper psihijatrije s psihijatrijo(razvidno spodaj).

Boštjan Avsec
Krka 1
8000 Novo mesto
Telefon 69681340

Prosim če se vplogleda v zadevo resneje zaradi primera katerega sem podal 
vašim oddelkom ta ponedeljek in namesto pomoči v zvezi z priožbo posledično
 iskusil danes v sredo tole tukaj na vašem uradu


Grožnje kot so razvidne tukaj bojo imele enak odziv v prihodnosti kakor so ga imele
 danes in v preteklosti.

Vam samo omenjam dejstvo da bom sprožal tukajšnji postopek kolikor dolgo

bom živ, da nebi kdo napačno interpretiral kako in kaj kar je navada psihijatrov in politikov.

No comments:

Post a Comment