Thursday, April 11, 2024

REPEATED - ABOUT THE MOST EXPENSIVE AND DEADLIEST PSYCHIATRIC FISHING LICENSE IN THE WORLD: About Local Novo mesto PSYCHIATRIC FISHING ASSOCIATION or how Slovenian nation planned on extermination via cancer diabetes cardiovascular issues

 HERE IS HOW SLOVENIAN JEW(NOT JELINČIČ ALONE, BUT YOU COLLECTIVELY AS A NATION WHO BROUGHT JEWS EVEN FROM ISRAEL TO


CRAY IN MY FACE DURING MK ULTRA ABOUT CRIMES AGAINST HUMANITY WHILE ENGAGING IN THEM )
 DID HIS PART.

@SLOVENIAN NATION - I HAVE A DREAM THAT YOU COLLECTIVELY AS A NATION AS YOU DARE TO EVEN REFER TO YOURSELF AS WILL PAY FOR YOUR CRIMINAL DEEDS AGAINST ME AS FOR CATEGORY OF NATIONS OF OPPRESSED AND DESTITUTE, YOU DO NOT BELONG INTO. IT BECAME THROUGH MY CASE AND WHAT YOU DEMONSTRATED TO THE WORLD, YOU NEVER EVER DID.


IN 2011 OR EVEN 2012, SLOVENIAN FISHING WARDEN FROM LOCAL FISHING ASSOCIATION ISSUED ME 100+ EUROS PENALTY FOR SEATING INSIDE OF THE CAR NEXT TO FATHER WHO WENT TO FISHING AT LOCAL TEŽKA VODA WITHOUT HAVING ANY PROOFS WHATSOEVER ABOUT MY FISHING ILLEGAL ACTIVITY. WAS FISHING SINCE 1993 A TOTAL OF

ONE SEASON IN 2007 TO VERY TODAY IN 2024.

SLOVENIA AS A NATION AS A COUNTRY IS A DISGRACE ON THE MAP OF THE NATIONS WHICH EXISTS SO PSYCHIATRIST PETER KAPŠ AND SLOVENIAN POLICE COULD AND DID MADE PSYCHIATRIC FOOD SALES OF WHAT YOU SEE HERE.

WITH THIS VERY VIDEO, I HAVE TAKEN AWAY THE ABILITY OF UNITED

NATIONS REPRESENTATIVES INVOLVED IN EXTERMINATION PROCEDURE AGAINST ME THE RIGHT TO LIE ALSO ABOUT RIVER THAT IS LOCATED RIGHT IN FRONT OF OUR HOUSE.

TO HAVE THE RIGHT TO PURCHASE FISHING LICENSE, MEMBERSHIP FEES IN VALUE OF 170 EUROS ARE FIRST TO PAID IN FOR. THEN AND ONLY THEN, YOU CAN PURCHASE BASED ON

YOUR NEEDS THE NUMBER OF FISHING DAYS AS SEEN BELLOW....PAYING FISHING ASSOCIATION MEMBERSHIP FEE DOESN'T ALLOW YOU TO FISH AND PAYING FOR MEMBERSHIP FEES ONLY IF NOT FISHING COSTS PER EACH YEAR THREE TIMES MORE THAN IF YOU WOULD HAVE TO ENROLL YOURSELF AGAIN INTO FISHING ASSOCIATION.
Članarina


Po 2. členu Pravilnika o športnem ribolovu se ribolovno leto prične s 1. novembrom in konča z 31. oktobrom naslednjega leta. Po 3. členu Pravilnika so vsi člani dolžni plačati članarino za naslednje ribolovno leto do konca ribolovnega leta, to je do 31. oktobra. Pri tem opozarjamo na drugo alineo 15. člena Statuta RD Novo mesto, ki določa da članu, ki ne poravna članskih obveznosti ali ne obnovi članstva do določenega roka, preneha članstvo v ribiški družini s črtanjem.

članičlanicemladi člani
do vključno
18 let
dijaki in študentje
(potrdilo o šolanju)
19 do 25 let
Častni člani
Članarina RZS20,00 €20,00 €20,00 €
Glasilo Ribič15,00 €15,00 €7,50 €7,50 €15,00 €
Članarina RD NM85,00 €55,00 €5,00 €42,50 €
Skupaj članarina120,00 €90,00 €12,50 €50,00 €35,00 €
  • Vpisni stroški novih članov: 45,00 €
  • Članska izkaznica: 5,00 €
  • Druga ribiška družina: 21,50 € prispevek RZS.
  • Vsi člani, ki se želijo registrirati kot tekmovalci ribiških tekomvanj na ravni ribiških družin in še nimajo opravljenega ribiškega izpita, morajo do konca leta opraviti navedeno obveznost. Višina plačila za tovrstno registracijo znaša 5€ in jo je potrbno plačati na Ribiški družini. V novi tekmovalni sezoni registracija članov na vseh ravneh tekmovanj brez opravljenega ribiškega izpita in brez posredovanja osebne fotografije v bazi KLEN ne bo več možna.

Dovolilnice

ObdobjeČlaniČlaniceMladi člani (do 18. leta)
Cyprinidi15 dni26,00 €16,00 €10,00 €
30 dni52,00 €32,00 €20,00 €
45 dni78,00 €48,00 €
60 dni104,00 €64,00 €
80 dni138,00 €86,00 €
Salmonidi10 dni25,00 €17,00 €8,00 €
20 dni50,00 €34,00 €16,00 €
30 dni75,00 €51,00 €
Vse dovolilnice

Člani – pripravniki

Člani – pripravniki (tisti, ki nimajo opravljenega izpita za ribiča), poravnajo članarino, ki znaša 120,00 €.

Dijaki in študentje

Člani, ki bodo po 31. 10. dopolnili 19 let in imajo status dijakov ali študentov, naj na ribiško družino dostavijo potrdilo o šolanju oz. študiju, ker bodo z uveljavitvijo tega statusa plačali le članarino za ribiško družino v višini 42,50 € in 7,50 € za glasilo Ribič (skupaj 50€), članarine za RZS pa jim ne bo potrebno plačati. Če prej ne zaključijo šolanja oz. študija, se jim ta status prizna do dopolnjenega 25. leta starosti.

Člani druge matične ribiške družine

Člani, katerih matična ribiška družina ni RD Novo mesto, plačajo članarino RD Novo mesto 85,00 € in članski prispevek za RZS, ki po sklepu skupščine RZS znaša 21,50 €, torej skupaj 106,50 €.

Delovne akcije

Po 5. členu Pravilnika je dolžan vsak član opraviti 8 ur dela. Delo ni obvezno za člane, stare nad 65 let in člane s 60 ali več % telesno okvaro. Vabljeni član, ki se dela ne udeleži, je dolžan istočasno s članarino plačati tudi nadomestilo za neopravljeno delo.

Nadomestilo za neopravljeno delovno akcijo znaša 80,00 €.

Navodila za plačilo

Članarino in letno ribolovno dovolilnico člani nakažete  na transakcijski račun  RD Novo mesto SI56 6100 0000 4459 922 pri Delavski hranilnici pod prejemnik v rubriko IBAN, v rubriko referenca obvezno vpišite svojo člansko številko, v rubriko ime in naslov pa Ribiška družina Novo mesto, Seidlova cesta 8, Novo mesto.

Zaradi lažje evidence priporočamo, da denar nakažete  s plačilnim nalogom, obrazec UPN in v rubriki “ namen plačila”  navedite natančno kaj plačujete (npr. članarina 2022, Ribič, C-30, nadomestilo za neopravljeno delo). V rubriki “plačnik”  navedite vaš točen naslov. Če plačujete za več oseb, obvezno nakažite denar preko več plačilnih nalogov za vsako osebo posebej.

Revija Ribič

Revijo Ribič morajo plačati vsi člani, članice in tudi mladi člani. Ne plačate jo samo tisti, ki živite v skupnem gospodinjstvu (oče, sin, hči, mož, žena). Le-ti nakažejo manjši znesek članarine, seveda le za znesek, kolikor stane letna naročnina revije Ribič, vendar pri plačilu v oklepaju obvezno navedite osebo, ki bo plačala revijo in jo zato vi ne plačujete. V slučaju, da sta v skupnem gospodinjstvu polnoletna in mladoletna oseba, mora Ribiča plačati polnoletna oseba. Takšne so zahteve Ribiške zveze Slovenije.http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/206542.stm

Charles enjoys the rural life

The prince was taken out to Slovenia's only island

The Prince of Wales has been taking a close look at rural life on the first leg of his trip to Eastern Europe.


BBC Royal Correspondent Jennie Bond: He will be "judged by the milestones of his private life"

During the first day of his visit to Slovenia on Monday the prince, as guest of President Milan Kucan, was taken to see the country's picturesque countryside.

Accompanied by an entourage of secretaries, aides and reporters, the party called at two organic farms in the Triglav National Park.

The treks to both farmhouses were rewarded with a glass of Rakya schnapps.


[ image: Prince Charles rings the 'bell of wishes']
Prince Charles rings the 'bell of wishes'

Prince Charles told farmer Angela Skumavec: "I've just had a very interesting tour of your cow pats!"

Earlier, the Prince visited the town of Bled, Lake Bled and the country's only island, Bled Island.

At the 17th Century church on Bled Island he tried his hand at the "bell of wishes", which by legend grants the desires of anyone who can make it ring three times with just one pull on the rope.

Despite several tries, the prince failed to make it happen.


[ image: The prince tastes Slovenia's best wine]
The prince tastes Slovenia's best wine

And unfortunately for the prince, he will not be able to take his 50th birthday present from the people of Slovenia home with him.

A beehive, complete with Slovenian bees, was to have made its way to the prince's country home at Highgrove, Gloucestershire.

But following advice from the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, the prince will have to leave the bees behind - Slovenian bees recently suffered an outbreak of varroa and American foulbrood.

The prince is due to visit three more Eastern European countries before he returns to the UK for his 50th birthday.

No comments:

Post a Comment