Friday, August 5, 2016

White Father of Three, Leon Scholtz (43), Was Beaten Almost to Death Outside of The Nightclub By at Least Six Black Terrorists(in March)....He Suffers Brain Damage..Is Completely Deaf, Can No Longer Speak, is Partially Paralyzed, is Not Capable to Even Recognize His Own Family...He Was The Only One Employed in The Family and Family is Now Beyond Broke...Help if You Can...Call Charlene Aat 079 567 5101

Translated and edited by Bastian Auser:

A seven-year-old deaf boy, cries for help after his father suffered severe brain damages when badly beaten - Gauteng's newspaper reports....

Dylan Scholtz(he is deaf) have sent a letter to the Boksburg Advertiser in which he asking if anyone could help his family with clothes, groceries, and other necessities. He wrote in the letter that his father was the only breadwinner in the family is in bad financial standing since his assault in March.....


Charlene Paphitis(36), Dylan's mother, have on Thursday stated at Marula Media that the family is very grateful for the help that they have received. "Many people have contributed to alleviate our immediate needs in terms of food and clothing, and for this we are very grateful," she said.
Small angel Dylan Scholtz...

Paphitis told that her partner of 13 years and the father of her three children, Leon Scholtz (43) was assaulted in March outside of the nightclub by at least six black terrorists(aka men). He suffered severe brain damages and can no longer speak since the attack. Leon can't walk alone and can not use his right arm..he is struggling to focus when someone is talking to him.

"When we talk to him, he looks at us and nodded his head all the time for everything we say. So I'm not even sure if he recognizes any of us, "said an emotional Paphitis. "We do not know if he will ever improve, but we do know he urgently needs speech and physiotherapy...perhaps he even have a chance to improve."

Paphitis said Leon was always the sole breadwinner and therefore family has landed the in a dire financial straits after the assault. Apart from Dylan, the couple also has a three year old daughter, Abigail, and a two year old son, Nicholas. "I moved after the assault to my parents and hoped that there is someone who could help me. It would have been only temporary, but now already months passed bye and nothing. My car was sold while Leon was in the hospital and we are without any transportation, "she said.

"Leon is currently living with his parents because we do not have a place to accommodate him. He needs 24 hours and 7 days a week  day care because there is nothing he can do for himself. "
Leon Scholtz...

She said that St. Vincent School for the Deaf in Rosebank's a hearing aid broke down and it will cost R2 600 to repair it...money that family does not have.

"Our most urgent need now is to repair Dylan's hearing aid. He is completely deaf without the equipment and he can not really operate with just one, "said Paphitis said. 

"Leon is without desire to take voice and physiotherapies even that he has a chance of improvement. It breaks my heart so to see him. I want to stay positive and believe that he can improve with the right help. "

She added that the past few months were for the whole family very traumatic and it especially gets heavy for Dylan "Dylan must go for counseling because he suddenly gets angry outbursts. His behavior has changed a lot and he became aggressive. I think he struggled to deal with the situation. The children miss their father so much. It's just amazing how one's life in one moment can change radically. "

Anyone who would like to get in touch with the family, can call Charlene at 079 567 5101

Afrikaans:

Dowe seun se hulpkreet ná pa breinskade opdoen

ʼn Sewejarige dowe seun se hulpkreet aan ʼn Gautengse koerant, nadat sy pa ernstige breinskade opgedoen het toe hy erg aangerand is, het gesorg dat weldoeners na die behoeftige gesin uitgereik het.

Dylan Scholtz het ʼn brief aan die Boksburg Advertiser geskryf, waarin hy vra of iemand sy gesin met klere, kruideniersware en ander noodsaaklikhede kan help. In die brief het hy geskryf sy pa is die enigste broodwinner in die gesin en hulle kry sedert die aanranding in Maart vanjaar baie swaar.

Charlene Paphitis (36), Dylan se ma, het Donderdag aan Maroela Media gesê die gesin is baie dankbaar vir die hulp wat hulle ontvang het. “Baie mense het bygedra om ons onmiddellike nood ten opsigte van kos en klere te verlig en daarvoor is ons baie dankbaar,” het sy gesê.

Paphitis vertel haar lewensmaat van 13 jaar en die pa van haar drie kinders, Leon Scholtz (43), is in Maart buite ʼn nagklub aangerand deur minstens ses mans. Hy het ernstige breinskade opgedoen en kan sedert die aanval nie meer praat nie. Leon kan slegs met hulp loop, kan glad nie sy regterarm gebruik nie en sukkel om te fokus wanneer iemand met hom praat.

“As ons met hom praat, kyk hy vir ons en knik net heeltyd sy kop vir alles wat ons sê. Ek is dus nie eens seker of hy enige van ons herken nie,” het ʼn emosionele Paphitis gesê. “Ons weet nie of hy ooit sal verbeter nie, maar ons weet wel hy het dringend spraak- en fisioterapie nodig om enigsins ʼn kans op verbetering te hê.”

Paphitis het gesê Leon was altyd die enigste broodwinner en daarom het die gesin in ʼn ernstige finansiële verknorsing beland ná die aanranding. Behalwe vir Dylan, het die paartjie ook ʼn driejarige dogter, Abigail en ʼn tweejarige seun, Nicholas. “Ek het na die aanranding by my ouers ingetrek sodat daar iemand is om my te help. Dit sou net tydelik gewees, maar nou is dit al maande later. My motor is verkoop terwyl Leon in die hospitaal was, daarom het ons ook nou geen vervoer nie,” het sy gesê.

“Leon bly tans by sy ouers, bloot omdat ons nie plek het om hom te huisves nie. Hy het 24 uur van die dag sorg nodig, want hy kan niks vir homself doen nie.”

Sy vertel Dylan, ʼn leerder aan die St. Vincent Skool vir Dowes in Rosebank, se een gehoorapparaat het gebreek en dit sal R2 600 kos om dit te herstel, geld wat die gesin nie het nie. Intussen sukkel Dylan om met net een gehoorapparaat oor die weg te kom.
“Ons dringendste behoefte is nou om Dylan se gehoorapparaat te laat herstel. Hy is heeltemal doof sonder die apparate en hy kan regtig nie funksioneer met net een nie,” het Paphitis gesê. “Ons sal Leon ook so graag vir spraak- en fisioterapie wil neem sodat hy ook ʼn kans het op verbetering. Dit breek my hart om hom so te sien. Ek wil graag positief bly en glo dat hy met die regte hulp kan verbeter.”

Sy het bygevoeg die afgelope paar maande was vir die hele gesin baie traumaties en veral Dylan kry baie swaar. “Dylan moet nou vir berading gaan omdat hy skielik woede-uitbarstings kry. Sy gedrag het baie verander en hy het aggressief geword. Ek dink hy sukkel om hierdie situasie te hanteer. Die kinders mis hulle pa so baie. Dit is net ongelooflik hoe ʼn mens se hele lewe in een oomblik handomkeer kan verander.”

Enigiemand wat graag met die gesin in verbinding wil tree, kan vir Charlene op 079 567 5101 skakel.

Source:

No comments:

Post a Comment