Wednesday, July 20, 2016

Stock Theft Costs White farmers at Least R1.5 Billion(70 Million US Dollars) Per Year !!!

Sheep farmers in the Free State have suffered losses of approximately R1.5 billion per year due to stock theft !!!

This statistics were developed by agricultural economics's research student whose name is WA Lombard....he is a student of agricultural economics in process of obtaining his master's degree at the University of the Free State work(Meestersgraad aan die Universiteit van die Vrystaat werk).
The chilling amount came to light in a statement released by Free State Agriculture's safety structure.

Lombard's research focused only on direct losses, suggesting that if the loss of breeding animals or more factors are taken into account, the real figure could be as much as R2 billion per year.

Stock Theft's problem areas include Bethlehem, Ficksburg, Bloemspruit, Harrismith, Phuthaditjhaba, Selosesha, Zastron, Heilbron, Peace and Bothaville.

Translated and edited by Bastian Auser:

Skaapboere in die Vrystaat ly verliese van sowat R1,5 miljard per jaar as gevolg van veediefstal.

Dit is volgens navorsing deur WA Lombard, ‘n student in landbou-ekonomie wat aan sy Meestersgraad aan die Universiteit van die Vrystaat werk.

Die ysingwekkende bedrag het aan die lig gekom in ‘n verklaring wat uitgereik is deur Vrystaat Landbou se Veiligheidstruktuur.

Lombard se navorsing het net gefokus op direkte verliese, wat daarop dui dat indien die verlies van teeldiere of beter gene in ag geneem word, die werklike syfer soveel as R2 miljard per jaar kan beloop.

VL het beklemtoon dat ‘n ernstige toename in veediefstal sedert die begin van 2016 waargeneem is.

Een voorbeeld is in die Steynsrus-gebied, wat drie keer tussen April en 20 Junie getref is en waar tot 31 skape geslag is per voorval.

In ‘n ander geval in die Oos-Vrystaat is hoëgehalte stoetbulle van R450 000 gesteel en later geslag in die veld gekry.

Die navorsing het ook beklemtoon dat in die verslagdoening van veediefstal, daar tussen 60% en 70% gevalle nie eers aangemeld word nie.

Veediefstal se probleemareas sluit in Bethlehem, Ficksburg, Bloemspruit, Harrismith, Phuthaditjaba, Selosesha, Zastron, Heilbron, Vrede en Bothaville.

Original article can be found at :


No comments:

Post a Comment